Bezpłatne kursy dla kobiet!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla kobiet realizowane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe Inżynieria Radosław Kończyk w ramach projektu „Zmajstruj sobie zawód! Szkolenia dla osób zatrudnionych w sektorze MMiŚP” (nr: RPPM.05.05.00-22-0087/16), który skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia z województwa pomorskiego,:

 

  • pracujących w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach
  • pracujących w podmiotach ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwach społecznych

 

oraz

 

  • prowadzących działalność na własny rachunek.

 

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 341 97 39, 58 380 22 33 lub 784 051 718 , 669 381 859