BHP

Obsługa BHP

 

Proponujemy usługi związane z kompleksową obsługą firm w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy następujące usługi:

  • szkolenia – wstępne, okresowe, stanowiskowe, ogólne
  • nadzór bhp i ppoż
  • opracowanie oceny ryzyka zawodowego
  • opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
  • opracowywanie analiz stanu BHP
  • przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
  • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy- realizacja zaleceń pokontrolnych 

 

Dzięki stałej współpracy gwarantujemy optymalizację kosztów, dzięki dostosowaniu pakietu usług do indywidualnych potrzeb Klienta.