Dźwigi

Organizujemy szkolenia na wszystkie typy dźwigów podanych poniżej:

  • dźwigi (windy) IID ( dźwigi budowlane z obsługą: -towarowe, -towarowo-osobowe)
  • dźwigi (windy) ID (dźwigi towarowe z obsługą i szpitalne)

 

1. Kryteria uczestnictwa:

   - wiek: co najmniej 18 lat

   - ważne orzeczenie lekarskie do pracy dźwigami

 

2. Program szkolenia

 Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku.

 Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

3. Terminy szkoleń 

    do uzgodnienia ze zleceniodawcą, szkolimy 6 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 20

 

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT 

Siedziba zleceniodawcy lub oddział naszej placówki w Gdańsku  ul. Trakt św. Wojciecha 207 

miejsce egzaminu siedziba Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 215 b

 

5. Kadra dydaktyczna

   Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów – operatorów dźwigów.

   Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

6. Zajęcia praktyczne

    odbywają się na wybranych dźwigach w zakładach pracy

 

 Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują bezterminowe zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję.

 

 ZAPISY

 radek@inzynieria.org

 tel. 669 381 859