Hakowy

Organizujemy szkolenia hakowego, lukowego oraz poddźwigowego.

 

1. Kryteria uczestnictwa:

   - wiek: co najmniej 18 lat

 

2. Program szkolenia

     Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego

     przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku.

     Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

3. Terminy szkoleń 

    do uzgodnienia ze zleceniodawcą, szkolimy 6 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 20

 

4. Miejsce szkolenia

    Siedziba zleceniodawcy lub

    oddział naszej placówki w Gdańsku  ul. Trakt św. Wojciecha 207

 

5. Kadra dydaktyczna

    Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów.

 

6. Zajęcia praktyczne

    odbywają się w zakładach pracy

 

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

 ZAPISY

 radek@inzynieria.org

 tel. 669 381 859