Konserwacja urządzeń

Organizujemy szkolenia w zakresie konserwacji urządzeń wymienionych w dziale "operatorzy".

 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów – konserwatorów urządzeń transportu bliskiego.

 

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • świadectwo robotnika wykwalifikowanego, świadectwo czeladnicze lub świadectwo ukończenia technikum, szkoły zawodowej, ewentualnie tytuł kwalifikacyjny mistrza
  • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
  • posiadanie zaświadczenia SEP do 1kv

 

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. 

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję.

 

 

ZAPISY

 radek@inzynieria.org

 tel. 669 381 859