Malarz-piaskarz

KURS MALARZ - PIASKARZ

 

Celem kursu jest zdobycie umiejętności z zakresu techniki malowania i piaskowania i obsługi urządzeń lakierniczych.

 

Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Nasza kadra posiada duże doświadczenie w organizacji oraz prowadzeniu kursów, w większości są to nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu, posiadają ukończone m.in. kursy instruktorskie, konserwatorskie, BHP, komputerowe.

 

PROGRAM KURSU:
1. Użytkowanie eksploatacyjne
2. Dokumentacja techniczna
3. Wiadomości z zakresu BHP
4. Obsługi techniczne
5. Rodzaje ścierniwa
6. Technologia robót
7. Budowa maszyn
8. Zajęcia praktyczne 

 

 

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe

CERTYFIKATY:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

 
WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU ORAZ ZAPISY

tel. 669 381 859 lub prosimy o maila na adres radek@inzynieria.org