Monter instalacji alarmowych

Opis szkolenia: przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu związanego z montażem instalacji alarmowych i monitoringu.

 

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Organizacja pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznych systemów alarmowych
 • Instalacje zasilania elektrycznego, ochrona systemów przed zakłóceniami i przepięciami
 • Okablowanie, bilans energetyczny systemu
 • Zasady korzystania z dokumentacji projektowej
 • BHP
 • Budowa i oprogramowanie central alarmowych
 • Budowa i zasady działania systemów bezprzewodowych
 • Systemy telewizji użytkowej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Czujki
 • Zabezpieczenia mechaniczne
 • Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • Kosztorysowanie prac instalacyjnych

 Szkolenie obejmuje również moduł przygotowujący do zdobycia uprawnień elektroenergetycznych SEP .

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

CERTYFIKATY:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

 
WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU ORAZ ZAPISY

tel. 669 381 859 lub prosimy o maila na adres radek@inzynieria.org