Monter instalacji sanitarnych

Opis szkolenia: przygotowanie uczestników kursu do wykonywania czynności związanych z zawodem montera instalacji sanitarnych.

 

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie robót instalacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej
  • BHP oraz udzielanie pomocy przedmedycznej
  • Montaż instalacji wodociągowej z rur stalowych, miedzianych oraz z tworzyw sztucznych
  • Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych
  • Montaż przyborów sanitarnych
  • Prace konserwacyjne i naprawcze instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • Zajęcia praktyczne

 

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe

CERTYFIKATY:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

 
WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU ORAZ ZAPISY

tel. 669 381 859 lub prosimy o maila na adres radek@inzynieria.org