Monter wentylacji i klimatyzacji

Opis szkolenia: przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu montera wentylacji i klimatyzacji.

 

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Czyszczenie oraz konserwacja urządzeń wentylacyjnych oraz narzędzi służących do montażu instalacji wentylacyjnych
 • Demontaż uszkodzonych elementów i urządzeń w celu przeprowadzenia napraw lub remontu
 • Ocena pracy instalacji
 • Montaż oraz kontrola szczelności elementów i połączeń instalacyjnych
 • Montaż przewodów
 • Obsługa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych
 • Prawidłowe odczytywanie projektów
 • Organizacja pracy na stanowisku montera wentylacji i klimatyzacji
 • Zajęcia praktyczne

 Szkolenie obejmuje również moduł przygotowujący do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych SEP w grupie drugiej.

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

CERTYFIKATY:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

 
WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU ORAZ ZAPISY

tel. 669 381 859 lub prosimy o maila na adres radek@inzynieria.org