Podesty ruchome

Przeprowadzamy szkolenia na wszystkie typy podestów ruchomych (nazwy potoczne: zwyżki, podnośniki koszowe, sztajgery)

  • podesty ruchome II P (wiszące, masztowe, stacjonarne)

  • podesty ruchome I P  (wolnobieżne, przewoźne, samojezdne)

 

1. Kryteria uczestnictwa:

   - wiek: co najmniej 18 lat

   - ważne orzeczenie lekarskie do pracy powyżej 3 m, wydane przez lekarza medycyny pracy

 

2. Program szkolenia

   Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku.

   Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

3. Terminy szkoleń 

    do uzgodnienia ze zleceniodawcą, szkolimy 6 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 20

 

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT 

    Siedziba zleceniodawcy lub

    oddział naszej placówki w Gdańsku  ul. Trakt św. Wojciecha 207 lub

    miejsce egzaminu siedziba Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 215 b

 

5. Kadra dydaktyczna

   Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów – operatorów podestów ruchomych.

   Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego

 

6. Zajęcia praktyczne

    Do zajęć i egzaminów praktycznych UDT wykorzystujemy własny podesty ruchomy marki GROVE o wysięgu 7 m i wysokości podnoszenia 15 m. Typ podestu: wolnobieżny teleskopowo - przegubowy 

 

 Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują bezterminowe zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję.

 

 ZAPISY

 radek@inzynieria.org

 tel. 669 381 859