Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych

Opis szkolenia

 Cel szkolenia:

  • przygotowanie kursantów do pracy na stanowisku sprzedawcy
  • przygotowanie kursantów do sprzedaży towarów zgodnie ze standardami obsługi klienta
  • doskonalenie umiejętności w obsłudze kas fiskalnych Sharp ER-A237P i OPTIMS-IC Bonita II

Program szkolenia obejmuje m.in.:

  • przepisy BHP i PPOŻ w obiekcie handlowym / magazynowym
  • przygotowanie sprzedawcy i stanowiska pracy do sprzedaży towarów
  • przygotowanie kasy do prowadzenia sprzedaży
  • sprzedaż kasami fiskalnymi
  • dokumentacja i rozliczanie kas fiskalnych

  Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe

CERTYFIKATY:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

 
WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU ORAZ ZAPISY

tel. 669 381 859 lub prosimy o maila na adres radek@inzynieria.org